dilluns, octubre 03, 2022
   
Mida lletra

Molí de GerEl Molí de Ger és un nucli agregat dins del municipi de Ger, a una altitud de 1.135 metres,  situat a la solana de la Cerdanya  a uns 200 metres de la ribera del riu Segre. El Molí de Ger és una casa de pagès que com el topònim  indica s’hi desenvolupà històricament l’activitat de moldre farina amb moles de pedra aprofitant la força hidràulica d’una derivació del riu Segre, a principis del segle XX la introducció de les xarxes elèctriques, amb l’abaratiment de l’energia convencional, féu desaparèixer la major part dels molins. Aquesta activitat sempre es combinà amb l’agricultura i la ramaderia i és aquesta última la que ha perviscut fins els nostres dies generació rere generació. Actualment l’empresa familiar se centra en el sector de producció de llet bovina de la raça frisona.

El fet de ser productors lleters ens han fet apostar per esdevenir transformadors de llet directament de la pròpia explotació podent controlar així de primera mà la qualitat de la llet crua, en un entorn i un clima òptims per al desenvolupament de l’activitat formatgera.

Aquest entorn format per  sòls humits i un paisatge força extens de vernedes i  prats naturals de dall i el clima de la zona  fortament condicionat per la peculiaritat geogràfica de la Cerdanya, generen uns prats naturals de pastures al costat del Segre que donen una particularitat i un sabor diferenciat als nostres productes, productes que en cap moment passen per cap procés industrial. La fase de transformació de la llet es fa de manera absolutament artesana i els únics ingredients que emprem són llet crua, sal i ferments, de manera que el formatge  final no inclou cap mena d’additiu, ni conservat, ni colorant.

Informació del perfil

Application afterLoad: 0.006 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.228 seconds, 3.84 MB
Application afterRoute: 0.291 seconds, 4.67 MB
Application afterDispatch: 0.456 seconds, 7.07 MB
Application afterRender: 0.753 seconds, 8.75 MB

Ús de memòria

9238648

21 consultes registrades

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o9mdqanf4edlqbs56b15cktgu0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1664772444' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'o9mdqanf4edlqbs56b15cktgu0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'o9mdqanf4edlqbs56b15cktgu0','1664773344','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `value`

    FROM `jos_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 8. SELECT `query`
    FROM `jos_admintools_wafexceptions`
    WHERE (`option` IS NULL OR `option` = '')
    AND (`view` IS NULL OR `view` = '')
    GROUP BY `query`
    ORDER BY `query` ASC
 9. SELECT *
    FROM `jos_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '18.208.132.74'
 10. SELECT `value`

    FROM `jos_admintools_storage`

    WHERE `key` = 'cparams'
 11. SELECT `ip`
    FROM `jos_admintools_ipblock`
 12. SELECT `source`
    FROM `jos_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = '' OR `dest` = '')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering`
    LIMIT 0, 1
 13. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 14. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 43
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-10-03 05:02:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-10-03 05:02:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 16. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='43'
 17. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 18. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 19. SELECT *
    FROM jos_widgetkit_widget
    WHERE id=1
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 33
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 8

S'han carregat els fitxers d'idioma

Cadenes no traduïdes mode diagnòstic

Cap

Cadenes no traduïdes mode dissenyador

Cap