dilluns, novembre 29, 2021
   
Mida lletra

L'entorn del Molí de Ger

Molí de GerEl Molí de Ger és un nucli agregat dins del municipi de Ger, a una altitud de 1.135 metres,  situat a la solana de la Cerdanya  a uns 200 metres de la ribera del riu Segre. El Molí de Ger és una casa de pagès que com el topònim  indica s’hi desenvolupà històricament l’activitat de moldre farina amb moles de pedra aprofitant la força hidràulica d’una derivació del riu Segre, a principis del segle XX la introducció de les xarxes elèctriques, amb l’abaratiment de l’energia convencional, féu desaparèixer la major part dels molins. Aquesta activitat sempre es combinà amb l’agricultura i la ramaderia i és aquesta última la que ha perviscut fins els nostres dies generació rere generació. Actualment l’empresa familiar se centra en el sector de producció de llet bovina de la raça frisona.

El fet de ser productors lleters ens han fet apostar per esdevenir transformadors de llet directament de la pròpia explotació podent controlar així de primera mà la qualitat de la llet crua, en un entorn i un clima òptims per al desenvolupament de l’activitat formatgera.

Aquest entorn format per  sòls humits i un paisatge força extens de vernedes i  prats naturals de dall i el clima de la zona  fortament condicionat per la peculiaritat geogràfica de la Cerdanya, generen uns prats naturals de pastures al costat del Segre que donen una particularitat i un sabor diferenciat als nostres productes, productes que en cap moment passen per cap procés industrial. La fase de transformació de la llet es fa de manera absolutament artesana i els únics ingredients que emprem són llet crua, sal i ferments, de manera que el formatge  final no inclou cap mena d’additiu, ni conservat, ni colorant.